Tarief Pedicure

Pedicure eerste behandeling compleet

 

€ 33,00

 

Vervolgbehandeling compleet

 

€ 28,50

 

Vervolgbehandeling Diabetische/

Reumatische voet compleet

 

€ 30,50

 

Pedicure eerste behandeling kort

 

€ 23,00

 

Vervolgbehandeling kort

 

€ 18,50

 

Vervolgbehandeling Diabetische/Reumatische voet kort

 

€ 20,50

 

Ik ben aangesloten bij beroepvereniging Provoet en sta geregistreerd als kwaliteitsregisterpedicure (KRP) bij ProCERT

Ik heb de aantekening Diabetische voet en Reumatische voet. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandelkosten. Ik adviseer u om vóór de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over (de hoogte van) de eventuele vergoedingen.